top of page
Apartment Views

Upratovanie a čistenie stavebných objektov pred oficiálnou kolaudáciou

Novopostavené stavebné objekty, ako napríklad bytové komplexy si vyžadujú individuálny prístup najmä kvôli rôznym špecifikám objektu. Rôznorodosť materiálov a povrchov v danom priestore ovplyvňuje celkové nastavenie upratovacej stratégie.

Náš profesionálny pracovný tím je špeciálne vyškolený na upratovacie a čistiace práce v takomto type objektov. Každý pracovník má certifikáciu na prácu s čistiacimi prípravkami a ovláda všetky postupy potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie objektu na kolaudáciu.

V CleanTrend prebieha spolupráca nasledovne:

 • osobná obhliadka priestorov

 • konzultácia s hygienikom (v prípade potreby)

 • identifikácia závad a náprav, prípadná foto-dokumentácia

 • vypracovanie predbežného plánu upratovania s detailným popisom čistiacich postupov, technológií a harmonogramom práce pre pracovný tím CleanTrend

 • samotné čistenie "v teréne" a promptné riešenie závad 

 • vyhodnotenie a odporúčanie na optimalizáciou čistiacich procesov a efektivity  používaných materiálov na čistenie a dezinfekciu


Dezinfekčné práce prevádzame podľa technologických postupov schválených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa zákona č.79/1997 Zb. o prenosných ochoreniach v znení neskorších predpisov a zákonu č.514 / 2001 Z. z. o ochrannej deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii. Viac o dezinfekcii.

Výhody spolupráce s CleanTrend

 • viac ako 10 rokov skúseností v komerčnej sfére

 • odborne spôsobilý profesionálny pracovný tím

 • prístroje a čistiace prostriedky najvyššej kvality (Schulke)

 • individuálny prístup ku každému klientovi

 • spĺňame medzinárodné normy ISO 9001, 14001 & 18001

 • časový harmonogram upratovania prispôsobíme vašim potrebám

 • pracujeme s ohľadom na životné prostredie

Chceli by ste s nami spolupracovať?
Kontaktujte nás.

+421 907 156 776

Alebo vyplňte formulár
a získajte cenovú kalkuláciu.
bottom of page